Luuk van Middelaar
Le passage à l'Europe
Histoire d'un commencement


translated by Daniel Cunin & Olivier Vanwersch-Cot

Éditions Gallimard
Parijs 2012

isbn 9782070130337

Original title
De passage naar Europa
Geschiedenis van een begin