Luuk van Middelaar
The Passage to Europe
How a Continent Became a Union


translated by Liz Waters

Yale University Press
Londen 2014

isbn 9780300205336

Original title
De passage naar Europa
Geschiedenis van een begin