titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte
gebonden met stofomslag
vormgeving rudo Hartman
geïllustreerd
280 bladzijden
isbn 978 90 6554 4773
nur 770
€ 24,50
eerste druk
ook als paperback verkrijgbaar

bestel
international order
omslag

'Helder en fascinerend'
- Standaard der Letteren


Douwe Draaisma VergeetboekDouwe Draaisma (1953) is hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Van hem zijn tevens Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen, De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen, Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen en De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom.

Een Poolse vertaling (Wydawnictwo Aletheia) van Vergeetboek is verschenen, een Duitse (Galiani Berlin), een Hongaarse (Gondolat Kiadói), een Engelse (Yale University Press), een Turkse (Yapi Kredi Kültür Yayinlari), en een Zuidkoreaanse (Eco-Livres). Een Taiwanese vertaling (Azoth Books) is in voorbereiding.

Waarom hebben we zo’n slecht geheugen voor dromen? Bestaat verdringen? Wat gebeurt er met gedeelde herinneringen als degene waar je die herinneringen mee deelde er niet meer is? Hoe kan het dat een collega wel uw idee heeft onthouden, maar vergeten is dat het úw idee was?

De lastigste vragen die je over het geheugen kunt stellen gaan niet over het herinneren maar over vergeten, schrijft Douwe Draaisma in Vergeetboek. Waarom bestaat er eigenlijk geen vergeettechniek? Waarom hebben portretten de neiging onze herinneringen aan gezichten te wissen? Wat gaat er mis in de hersenen van iemand die geen gezichten kan onthouden?

In het denken over vergeten wordt zichtbaar wat we van onze herinneringen hopen of vrezen. De ‘eerste herinnering’ markeert niet alleen het begin van ons geheugen, maar onderstreept tegelijk de vergeten jaren die daaraan vooraf zijn gegaan. Ons goede geheugen voor ‘eerste keren’ herinnert ons ook aan al die keren die er op volgden en die we zijn vergeten. En zelfs mensen met een goed geheugen voor gezichten hebben een pover geheugen voor de geschiedenis van gezichten. Wie kan met de hand op zijn hart verklaren zich – los van foto’s – te herinneren hoe zijn dierbaren er tien jaar geleden uitzagen?

In Vergeetboek voert Draaisma de lezer langs de theorieën over waarom het geheugen pas zo laat op gang komt, de oorzaken voor het vergeten van dromen en de verklaring voor ‘onbewust plagiaat’. Hij stelt ons voor aan Henry M., die door een geheugendefect leefde in een ‘nu’ ter breedte van een halve minuut en aan soldaat S. die zelfs zijn eigen gezicht niet kon onthouden. Draaisma schrijft over trauma en verdringing, over het vergeten dat zichzelf onzichtbaar maakt, over het herschrijven van je herinneringen bij het ouder worden.Mail deze paginaNaar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon